انواع مدل های مکانیکال سیل ابارا | کاتالوگ مکانیکال سیل ابارا، لیست قیمت مکانیکال سیل ابارا

مکانیکال سیل ابارا قطعه ای می باشد که از آن برای آب بندی پمپ های آب استفاده می گردد. در کل برای اینکه مایع از قسمت پمپ به داخل موتور نفوذ نکند، کارشناسان اقدام به تولید قطعه ای نموده اند که کاره آب بندی فضای بین پمپ و موتور را انجام می دهد.
در حال حاضر اکثر شرکت های تولید کننده پمپ برای راحتی کاربران خود اقدام به تولید قطعات یدکی مربوط به پمپ های تولید شده توسط شرکت را می نمایند.
شرکت ابارا نیز در همین راستا برای کله پمپ های خود اقدام به تولید لوازم جانبی نموده است. مکانیکال سیل ابارا نیز جزء قطعات تولیدی این شرکت می باشد.
مکانیکال سیل ابارا معمولا از دو قسمت کفه ثابت و کفه متحرک تشکیل شده است. که بنا به نوع استفاده پمپ و نوع مایع بکار رفته در آن ها نوع آلیاژ بکار رفته در مکانیکال سیل نیز متفاوت می باشد.
در نهایت می توان این موضوع را عنوان کرد که یکی از اصلی ترین قطعات مورد استفاده در پمپ، مکانیکال سیل ابارا می باشد. که البته می توان گفت که یکی از قطعاتی می باشد که بیشترین خرابی را نیز دارد و همواره باید مورد توجه و بازدید دوره ای قرار بگیرد. از این قطعات در انواع مصارف خانگی، صنعتی، تاسیساتی، دارویی، شیمیایی، پتروشیمی، نیروگاه ها و شرکت های نفت و گاز نیز بکار می روند.

انواع مکانیکال سیل ابارا

Self-priming pumps Ebara: JEU
Monoblock pumps Ebara: 3M, 3LS, 3LM, 3S
Submersible pumps Ebara: 3U, 3UB, CDU, 2CDU, 2CDXU
Centrifugal pumps Ebara: 3MHS, 3LP, 3P, including wthout engine: 3SF, 3PF, 3LPF, 3LSF
Open wheel pumps Ebara: DWO, DWC
Double-stage pumps Ebara: 2CD, 2CDM, 2CDX
Single-stage pumps Ebara: CD, CDM, CDX, CDXM

Mechanical shaft seals to pumps Ebara LPS
Mechanical shaft seals to pumps Ebara 3M
Mechanical shaft seals to pumps Ebara DWO
Mechanical shaft seals to pumps Ebara CD, 2CD, CDX, 2CDX
Mechanical shaft seals to pumps Ebara JE, JEX