جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری MR

قیمت های پمپ سیرکولاتور خطی در لیست قیمت پمپ ابارا سری MR مشخص شده است اما برای گرفتن تخفیف می توانید با کارشناسان فروش ایران ابارا تماس حاصل بفرمایید. همان طور که مشاهده می فرمایید در لیست قیمت پمپ ابارا سری MR قیمت انواع پمپ های سیرکولاتور خطی ذکر شده است.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

16,600,700

MR 43/1/130

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

1

16,600,700

MR 43/1.5/130

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

2

16,600,700

MR 43/1.5/180

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

3

16,600,700

MR 43/2/180

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

4

18,497,300

MR 53/1/180

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

5

18,497,300

MR 53/1.5/180

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

6

18,497,300

MR 53/2/180

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

7

20,165,000

MR 63/1/130

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

8

20,165,000

MR 63/1.5/180

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

9

20,165,000

MR 63/2/180

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

10