جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری MMD4

لیست قیمت پمپ ابارا سری MMD4 فوق توسط شرکت ایران ابارا با توجه به مدل پمپ الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تهیه شده است و شما عزیزان می توانید قیمت آنها را با یکدیگر مقایسه بفرمایید. مشاوران ایران ابارا آماده پاسخگویی به سوالات شما در مورد انواع محصولات ابارا EBARA می باشند.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

150,725,200

MMD4 32-125/0.25 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

1

145,700,300

MMD4 32-125/0.25R IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

2

157,657,600

MMD4 32-160/0.37 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

3

165,854,400

MMD4 32-200/0.75

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

4

174,149,300

MMD4 32-200/0.75 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

5

184,983,900

MMD4 32-200/1.1 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

6

225,215,800

MMD4 32-250/1.1

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

7

232,431,600

MMD4 32-250/1.5

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

8

244,072,800

MMD4 32-250/1.5 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

9

153,254,000

MMD4 40-125/0.25 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

10

154,583,800

MMD4 40-125/0.37 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

11

161,036,600

MMD4 40-160/0.55 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

12

179,610,200

MMD4 40-200/1.1

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

13

171,925,700

MMD4 40-200/1.1 R

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

14

188,613,600

MMD4 40-200/1.1 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

15

219,526,000

MMD4 40-250/1.5

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

16

257,425,300

MMD4 40-250/2.2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

17

157,712,100

MMD4 50-125/0.37 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

18

161,309,100

MMD4 50-160/0.55 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

19

182,782,100

MMD4 50-160/0.75 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

20

188,362,900

MMD4 50-160/1.1 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

21

195,022,800

MMD4 50-200/1.1 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

22

221,847,700

MMD4 50-200/1.5 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

23

282,037,500

MMD4 50-250/2.2 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

24

285,699,900

MMD4 50-250/3.0 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25

191,654,700

MMD4 65-125/0.75 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

26

191,654,700

MMD4/E 65-160/1.1 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

27

206,642,200

MMD4/E 65-160/1.5 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

28

270,984,900

MMD4 65-200/3 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

29

333,005,900

MMD4 65-250/4.0 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

30

438,201,800

MMD4 65-250/5.5 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

31

240,770,100

MMD4 80-160/1.5 IE3

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

32

256,030,100

MMD4 80-160/2.2 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

33

308,557,200

MMD4 80-200/3

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

34

372,027,900

MMD4/E 80-200/4 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

35

489,998,600

MMD4 80-250/5.5 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

36

526,459,100

MMD4 80-250/7.5 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

37

407,594,600

MMD4 100-200/4

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

38

469,441,200

MMD4 100-200/5.5

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

39

562,134,800

MMD4/E 100-250/7.5 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

40

630,619,500

MMD4 100-250/11 IE2

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی

41