جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری MD

در جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری MD زیر بر اساس مدل پمپ ، قیمت ها گذاشته شده است و به راحتی قابل مقایسه با یکدیگر می باشند. الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی با پروانه برنز می باشند ولی انواع مختلف از آن توسط شرکت ابارا تولید شده است. پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که با کارشناسان فروش ما جهت گرفتن تخفیف روز و مشاوره فنی در زمینه پمپ ها تماس حاصل بفرمایید.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

98,906,600

MD/E 32-125 1.5 IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز

1

235,331,000

MD 32-250 5.5 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز

2

261,196,700

MD/I 32-250 7.5 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز

3

294,703,300

MD 32-250 9.2 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز

4

318,192,800

MD/I 32-250 11 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز

5

317,342,600

MD 40-250 11 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز

6

360,986,200

MD/E 40-250 15 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز

7

253,043,500

MD/E 50-200 9.2 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز

8

450,780,400

MD/I 50-250 15 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز

9

473,844,800

MD/E 50-250 18.5 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز

10

496,396,900

MD/E 50-250 22 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز

11

193,954,600

MD 65-125 5.5 A

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز

12

1,045,637,000

MMD 65-250 22

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز

13

516,256,700

MMD/E 80-160 15 IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز

14

917,300,400

MMD 80-200 22

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز

15