جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری LPC

در لیست قیمت پمپ ابارا سری LPC قیمت انواع پمپ سیرکولاتور چدنی خطی ذکر شده است. الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی جهت مصارف صنعتی بزرگ بیشترین کاربرد را دارد. پمپ های سری LPC ابارا قابل ترکیب با دو و یا حتی چهار موتور را بصورت ترکیبی دارا می باشد. جهت گرفتین تخفیف و یا سوالات فنی خود می توانید با کارشناسان فروش ایران ابارا تماس حاصل بفرمایید.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

113,501,700

LPC4 32-100/0.25

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

1

123,976,600

LPC4 40-100/0.25 IE2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

2

126,897,800

LPC4 40-125/0.25R IE2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

3

129,502,900

LPC4 40-125/0.25

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

4

126,897,800

LPC4 40-125/0.25 IE2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

5

148,327,200

LPC4 40-160/0.37 IE2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

6

170,966,500

LPC4/E 40-200/0.75 IE2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

7

191,382,200

LPC4 40-200/1.1 IE2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

8

158,060,900

LPC4 50-125/0.25 IE2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

9

159,379,800

LPC4 50-125-0.37 IE2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

10

153,395,700

LPC4 50-160/0.55

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

11

229,739,300

LPC4 50-200/1.1

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

12

241,195,200

LPC4/E 50-200/1.1 IE2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

13

203,503,000

LPC4 50-200/1.1R

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

14

149,133,800

LPC4 65-125/0.37

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

15

175,141,200

LPC4 65-125/0.55

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

16

181,245,200

LPC4 65-160/0.75 IE2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

17

193,137,100

LPC4 65-160/1.1 IE3

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

18

221,433,500

LPC4 65-200/1.1 IE2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

19

237,129,500

LPC4 65-200/1.5 IE2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

20

196,494,300

LPC4 80-160/1.1

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

21

205,519,500

LPC4 80-160/1.5

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

22

267,486,000

LPC4 80-200/2.2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

307,925,000

LPC4 80-200/3 IE2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

23

202,849,000

LPC4 100-160/1.5

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

24

235,636,200

LPC4 100-160/2.2

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

25

270,865,000

LPC4 100-200/3

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

26

338,608,500

LPC4 100-200/4

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

27

417,197,500

LPC4 100-250/5.5

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

28

443,422,900

LPC4 100-250/7.5

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

29