جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری FSPA

لیست قیمت پمپ ابارا سری FSPA تهیه شده براساس انواع مدل پمپ آتش نشانی چدنی می باشد که در جدول زیر تهیه کرده ایم. پمپ ها آتش نشانی ابارا مطابق با استاندارد NFPA -20 هستند. اگر به دنبال دریافت بهترین قیمت پمپ آتش نشانی هستنید پیشنهاد می کنیم با کارشناسان فنی ما تماس بگیرید.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

497.970.000

43 FSPA

پمپ آتشنشانی چدنی دارای گواهینامه UL , FM

1

629.000.000

54 FSPA

پمپ آتشنشانی چدنی دارای گواهینامه UL , FM

2

943.500.000

64 FSPA

پمپ آتشنشانی چدنی دارای گواهینامه UL , FM

3