جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری FSA

طبق لیست قیمت پمپ ابارا سری FSA مدل های مختلفی دارد که قیمت آنها در جدول زیر ذکر شده است. جهت دریافت اطلاعات دقیق می توانید به صحفه الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی FSA ابارا مراجعه فرمایید همچنین جهت دریافت بهترین قیمت با کارشناسان فروش ایران ابار تماس بگیرید.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

101,043,000

50X40 FS2HA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

1

51.5/52.2/53.7/55.5

105,250,400

65X50 FS2HA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

2

53.7/55.5/57.5

119,682,000

65X50 FS2JA 511/515

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

3

104,661,800

80X65 FS2GA 55.5/57.5

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

4

119,387,700

80X65 FS2HA 511/515

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

5

151,237,500

80X65 FS2JA 518/522

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

6

194,837,500

80X65 FS2KA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

7

119,867,300

100X80 FS2GA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

8

57.5/511/515

156,938,200

100X80 FS2HA 518/522

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

9

173,190,100

100×80 FS2JA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

10

530/537/545

215,950,800

100X80 FS2GCA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

11

378,807,700

100X65 FS2KA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

12

220,190,900

100X80 FS2HCA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

13

340,385,200

125X100 FS2LA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

14

522/530

317,898,500

125X100 FS2JCA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

15

324,678,300

125X100 FS2KA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

16

371,908,000

150X125 FS2HA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

17

57.5/511/515

417,143,000

150X125 FS2JA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

18

515/518/522

645,890,400

150X125 FS2KA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

19

530/537

685,402,900

150X125 FS2LA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

20

606,966,500

150X100 FS2KA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

21

150X100 FS2NA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

22

704,292,600

200X150 FS2JA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

23

893,244,100

200X150 FS2KA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

24

1,382,774,000

200X150 FS2LA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

25

1,629,288,400

250X200 FS2LA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

26