جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری EVMG-EVM-EVML

در جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری EVMG-EVM-EVML قیمت ها با توجه به مدل الکترو پمپ طبقاتی تمام استیل عمودی فشار قوی سری EVMG-EVM-EVML تهیه شده است. قیمت به روز را در لیست قیمت پمپ ابارا سری EVMG-EVM-EVML می توانید مشاهده بفرمایید. کارشناسان فروش ایران ابارا همواره آماده پاسخ به سوالات فنی شما عزیزان می باشند و همچنین می توانید تخفیف ویژه ای از کارشناسان فروش ما دریافت کنید.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

196,625,100

EVM 3-13 F5/1.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

1

EVM 4-8N 1/5

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

2

167,511,200

EVM/B 5-6 F5/1.1 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

3

EVMS 5-7 F5/1.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

4

254,809,300

EVM/E 5-12 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

5

254,809,300

EVM 5-12 F5/2.2 IE3

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

6

EVM 5-12 N5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

7

253,610,300

EVM 5-14 F5/3.0

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

8

266,973,700

EVM/E 5-14 F5/3.0 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

9

313,974,500

EVM 5-18 F5/4.0 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

10

356,342,800

EVM 5-24 F5/5.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

11

382,328,400

EVMS 5-25 F5/5.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

12

237,903,400

EVM 10-6 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

13

237,903,400

EVM 10-6 F5/2.2 IE3

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

14

268,183,600

EVM 10-8 F5/3.0 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

15

282,266,400

EVM/E 10-8 F5/3.0 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

16

EVM/E 10-10 F5/4.0 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

17

337,071,600

EVM/E 10-11 F5/4.0 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

18

393,337,400

EVM/E 10-12 F5/5.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

19

442,823,400

EVM 10-14 F5/5.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

20

548,924,000

EVM/E 10-18 F5/7.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

21

696,749,800

EVM 10-22 F5/11

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

22

711,497,500

EVM 18-14 F5/15 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

23

626,085,100

EVMS 20-10 F5/11 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

24

698,112,300

EVMS 20-13 F5/15 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

25

815,843,200

EVMS 20-16 F5/18.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

26

814,240,900

EVM 32-5-3 F5/11

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

27

EVM 32-12-1 F5/22 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

28

EVM/I 32-12-3 F5/22 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

29

EVM 32-14-0 F5/30 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

30

1,945,639,100

EVM/E 32-14-3 F5/30 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

31

1,649,061,000

EVM/I 45-6-0 F5/22 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

32

1,733,884,800

EVM/I 45-6-0 F5/22 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

33

1,240,474,500

EVM 64-3-0 F5/18

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

34

1,302,484,600

EVM 64-3-0 F5/18.5 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

35

EVM 64-4-0 F5/18.5 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

36

1,925,572,200

EVM 64-5-0 F5/30 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

37

EVM 64-5-3 F5/30

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

38

EVM/I 64-6-0 F5/37 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

39

2,737,371,500

EVM/I 64-7-1 F5/37 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

40

EVML 5-7 F5/1.5 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

41

169,113,500

EVMG 3-13 F5/1.5

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

42

279,988,300

EVMG 3-26 F5/3.0 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

43

EVMG 5-10 F5/2.2 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

44

240,312,300

EVMG/E 5-14 F5/3 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

45

EVMG/E 10-8 F5/3 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

46

280,348,000

EVMG 10-10 F5/4

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

47

295,095,700

EVMG/E 10-10 F5/4 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

48

383,407,500

EVMG 10-14 F5/5.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

49

320,590,800

EVMG 18-4 F5/4.0 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

50

351,110,800

EVMG 18-5 F5/5.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

51

EVMG 18-5 F5/5.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

52

398,471,300

EVMG 18-7 F5/7.5

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

53

419,421,100

EVMG 18-7 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

54

530,383,100

EVMG 18-10 F5/11

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

55

EVMG 18-10 F5/11 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

56

EVMG 32 4-0 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

57

542,874,500

EVMG 32-4-1 F5/7.5 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

58

727,008,200

EVMG 32 5-0 F5/11

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

59

763,523,200

EVMG 32 5-0 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

60

763,523,200

EVMG 32 5-0 F5/11 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

61

763,523,200

EVMG 32 5-3 F5/11 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

62

EVMG 32 6-0 F5/11

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

63

EVMG 32 6-0 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

64

791,231,000

EVMG 32 6-2 F5/11 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

65

818,524,600

EVMG 32 7-0 F5/15

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

66

859,443,200

EVMG 32 7-0 F5/15 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

67

859,443,200

EVMG 32 7-0 F5/15 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

68

844,128,700

EVMG 32 8-0 F5/15

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

69

874,626,900

EVMG 32 8-3 F5/15 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

70

880,861,700

EVMG 32 8-2 F5/15 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

71

1,010,026,700

EVMG 32 10-1 F5/18.5

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

72

1,065,998,200

EVMG 32 10-1 F5/18.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

73

1,059,741,600

EVMG/E 32 10-2 F5/18.5 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

74

—-

EVMG 32 10-2 F5/18.5 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

75

1,852,607,600

EVMG 32-13-3 F5/30 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

76

966,012,500

EVMG 45 4-0 F5/15

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

77

1,014,277,700

EVMG 45-4-0 F5/15 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

78

969,576,800

EVMG 45-4-2 F5/15

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

79

1,178,202,800

EVMG 45-5-0 F5/18.5 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

80

1,069,104,700

EVMG 45-5-2 F5/18.5

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

81

1,122,558,300

EVMG 45-5-2 F5/18.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

82

1,482,857,800

EVMG/I 45 6-0 F5/22 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

83

1,282,134,300

EVMG 45 6-2 F5/22 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

84

1,171,946,200

EVMG 64-3-0 F5/18.5 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

85

1,531,689,800

EVMG 64-4-0- F5/22 IE3

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

86