جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری DL/WC

شرکت ایران ابارا لیست قیمت پمپ ابارا سری DL/WC مطابق جدول فوق تهیه کرده است همچنین جهت اطلاع از تخفیف های ویژه می توانید با کارشناسان فروش ایران ابارا تماس حاصل بفرمایید. لیست قیمت پمپ ابارا سری DL/WC با توجه به مدل پمپ الکترو پمپ لجن کش چدنی تهیه شده است که شما عزیزان به راحتی قیمت ها را با یکدیگر مقایسه بفرمایید.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

1,484,372,900

250 DL 5 18

الکترو پمپ لجن کش چدنی

1

1,660,538,700

300 DL 5 22

الکترو پمپ لجن کش چدنی

2

1,716,619,200

150-200 DL 530

الکترو پمپ لجن کش چدنی

3

2,109,313,500

150-200 DL 537

الکترو پمپ لجن کش چدنی

4

2,379,698,900

150-200DL 545

الکترو پمپ لجن کش چدنی

5

1,888,272,400

250-300DL 530

الکترو پمپ لجن کش چدنی

6

2,320,250,300

250-300DL 537

الکترو پمپ لجن کش چدنی

7

2,617,678,600

250-300DL 545

الکترو پمپ لجن کش چدنی

8

186,204,700

65 DL/WC 5 1.5

الکترو پمپ لجن کش چدنی خردکن دار

9

187,316,500

80 DL/WC 5 1.5

الکترو پمپ لجن کش چدنی

10

202,445,700

80 DL/WC 5 2.2

الکترو پمپ لجن کش چدنی

11

239,364,000

80 DL/WC 5 3.7

الکترو پمپ لجن کش چدنی

12

252,956,300

100 DL/WC 5 3.7

الکترو پمپ لجن کش چدنی

13

422,691,100

100 DL/WC 5 5.5

الکترو پمپ لجن کش چدنی

14

468,612,800

100 DL/WC 5 7.5

الکترو پمپ لجن کش چدنی

15