جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری 3M-SERIES

پمپ ابارا سری 3M-SERIES همان الکتروپمپ های استیل 304 سه فاز ابارا می باشد که قیمت ها انواع مدل آن به شرح زیر می باشد. الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل 3L Series از جنس استیل ضد زنگ 316 ساخته شده و مصارف گوناگون از جمله افزایش فشار سیستم های گرمایشی و غیره کاربرد دارند. در صورت هر گونه سوالی می توانید با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و سوالات خود را بپرسید.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

131,301,400

3M/E 32-125 1.1 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

1

146,724,900

3M/E 32-160 1.5 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

2

151,324,700

3M/E 32-160 2.2 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

3

175,609,900

3M/E 32-200 3.0 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

4

188,842,500

3M/E 32-200 4.0 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

5

236,933,300

3M/E 32-200 5.5 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

6

257,272,700

3M/I 32-200 7.5 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

7

148,207,300

3M/E 40-125 1.5 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

8

157,635,800

3M/E 40-125 2.2 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

9

173,811,400

3M/E 40-160 3.0 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

10

188,068,600

3M/E 40-160 4.0 IE

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

11

249,566,400

3M/E 40-200 5.5 IE

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

12

277,971,800

3M/I 40-200 7.5 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

13

305,745,000

3M/I 40-200 11 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

14

175,490,000

3M/E 50-125 2.2 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

15

184,744,100

3M/E 50-125 3.0 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

16

202,293,100

3M/E 50-125 4.0 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

17

242,274,300

3M/E 50-160 5.5 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

18

261,916,100

3M/I 50-160 7.5 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

19

291,008,200

3M/I 50/200 9.2 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

20

364,234,400

3M/E 50-200 11 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

21

414,309,000

3M/I 50-200 15 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

22

278,887,400

3M/E 65-125 4.0 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

23

296,262,000

3M/I 65-125 5.5 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

24

306,922,200

3M/I 65-125 7.5 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

25

360,375,800

3M/I 65-160 9.2 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

26

401,032,800

3M/I 65-160 11 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

27

500,767,800

3M/E 65-160 15 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

28

527,025,900

3M/I 65-200 15 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

29

558,428,800

3M/I 65-200 18.5 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

30

621,648,800

3M/I 65-200 22 IE3

الکترو پمپ استیل 304 سه فاز

31