جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری 3D-3DPF

لیست قیمت پمپ ابارا سری 3D-3DPF توسط همکاران ما در ایران ابارا به روز شده است و در جدول زیر قابل مشاهده است و جهت گرفتن بهترین قیمت می توانید با کارشناسان ایاران ابارا تماس بگرید. در لیست قیمت پمپ ابارا سری 3D-3DPF قیمت الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا تک فاز و سه فاز همچنین بدون موتور نیز قابل مشاهده می باشد و شما عزیزان می توانی تفاوت قیمت آنها را با یک دیگر مقایسه بفرمایید.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

99,113,700

3D 32-125 1.1 M

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

1

93,031,500

3D 32-125 1.1

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

2

97,685,800

3D 32-125 1.1 IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

3

124,794,100

3D 32-160 1.5 M

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

4

117,175,000

3D 32-160 1.5

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

5

123,050,100

3D 32-160 1.5 IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

6

127,442,800

3D 32-160 2.2 M

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

7

119,028,000

3D 32-160 2.2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

8

124,990,300

3D 32-160 2.2 IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

9

142,506,600

3D 32-200 3 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

10

149,635,200

3D 32-200 3 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

11

154,420,300

3D 32-200 4 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

12

162,148,400

3D 32-200 4 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

13

111,081,900

3D 40-125 1.5 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

14

116,651,800

3D 40-125 1.5 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

15

118,515,700

3D 40-125 1.5 M

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

16

119,420,400

3D 40-125 2.2 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

17

125,382,700

3D 40-125 2.2 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

18

127,464,600

3D 40-125 2.2 M

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

19

164,775,300

3D 40-160 3 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

20

164,775,300

3D 40-160 3 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

21

156,938,200

3D 40-160 4 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

22

164,775,300

3D 40-160 4 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

23

199,873,300

3D 40-200 5.5 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

24

209,857,700

3D 40-200 5.5 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

25

226,218,600

3D 40-200 7.5 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

26

122,298,000

3D 50-125 2.2 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

27

128,412,900

3D 50-125 2.2 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

28

130,473,000

3D 50-125 2.2 M

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز

29

128,380,200

3D 50-125 3.0 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

30

134,811,200

3D 50-125 3.0 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

31

141,732,700

3D 50-125 4.0 T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

32

149,188,300

3D 50-125 4.0 T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

33

201,268,500

3D 50-160 5.5 A T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

34

211,329,200

3D 50-160 5.5 A T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

35

229,161,600

3D 50-160 7.5 A T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

36

265,622,100

3D 50-200 9.2 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

37

279,290,700

3D 50-200 11 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

38

203,644,700

3D 65-125 5.5 A T

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

39

213,825,300

3D 65-125 5.5 A T IE2

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

40

227,722,800

3D 65-125 7.5 A T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

41

297,439,200

3D/E 65-160 11 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

42

376,387,900

3D 65-160 15 T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

43

474,967,500

3D/E 65-200 18.5 A T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

44

499,939,400

3D/E 65-200 22 A T IE3

الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز

45

91,897,900

3DPF 32-125

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

46

95,789,200

3DPF 32-160

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

47

124,172,800

3DPF 32-200

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

48

97,456,900

3DPF 40-125

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

49

132,304,200

3DPF 40-160

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

50

179,762,800

3DPF 40-200

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

51

122,788,500

3DPF 50-125

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

52

159,881,200

3DPF 50-160

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

53

189,082,300

3DPF 50-200

پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور

54