جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری 3LSERIES

لیست قیمت پمپ ابارا سری 3LSERIES براساس انواع مدل الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل می باشد که از جنس ضد زنگ 316 ساخته شده است. جهت اطلاع از تخفیف ها و یا سوالات فنی خود می توانید با کارشناسان فروش ما تماس بگرید.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

158,050,000

3LM/E 32-125 1.1 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

1

163,837,900

3LM/E 32-160 1.5 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

2

170,759,400

3LM/E 32-160 2.2 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

3

193,900,100

3LM/E 32-200 3.0 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

4

209,083,800

3LM/E 32-200 4.0 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

5

268,608,700

3LM/E 32-200 5.5 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

6

291,684,000

3LM/I 32-200 7.5 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

7

173,985,800

3LM/E 40-125 1.5 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

8

183,774,000

3LM/E 40-125 2.2 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

9

196,799,500

3LM/E 40-160 3.0 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

10

205,138,000

3LM/E 40-160 4.0 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

11

280,446,100

3LM/E 40-200 5.5 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

12

304,840,300

3LM/I 40-200 7.5 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

13

370,600,000

3LM/I 40-200 11 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

14

209,432,600

3LM/E 50-125 3.0 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

15

227,232,300

3LM/E 50-125 4.0 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

16

274,669,100

3LM/E 50-160 5.5 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

17

296,948,700

3LM/I 50-160 7.5 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

18

329,910,300

3LM/I 50-200 9.2 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

19

412,968,300

3LM/E 50-200 11 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

20

469,702,800

3LM/I 50-200 15 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

21

287,454,800

3LM/E 65-125 4.0 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

22

335,861,700

3LM/E 65-125 5.5 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

23

347,971,600

3LM/I 65-125 7.5 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

24

371,417,500

3LM/I 65-160 9.2 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

25

413,371,600

3LM/I 65-160 11 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

26

516,136,800

3LM/E 65-160 15 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

27

543,201,500

3LM/I 65-200 15 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

28

575,552,700

3LM/I 65-200 18.5 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

29

640,734,700

3LM/I 65-200 22 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

30

580,773,800

3LM/H 80-160 11

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

31

609,811,400

3LMH/E 80-160 11 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

32

522,415,200

3LM 80-160 11

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

33

609,811,400

3LM/E 80-160 11 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

34

710,952,500

3LMH/I 80-160 15 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

35

618,640,400

3LM 80-160 15

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

36

710,974,300

3LM/E 80-160 15 IE2

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

37

685,555,500

3LM 80-160 18.5

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

38

720,522,700

3LM/I 80-160 18.5 IE3

الکتروپمپ استیل 316 سه فاز

39

171,958,400

3LPF 32-125

پمپ استیل 316 بدون موتور

40

177,539,200

3LPF 32-160

پمپ استیل 316 بدون موتور

41

215,591,100

3LPF 32-200

پمپ استیل 316 بدون موتور

42

180,602,100

3LPF 40-125

پمپ استیل 316 بدون موتور

43

210,141,100

3LPF 40-160

پمپ استیل 316 بدون موتور

44

245,108,300

3LPF 40-200

پمپ استیل 316 بدون موتور

45

213,302,100

3LPF 50-125

پمپ استیل 316 بدون موتور

46

239,756,400

3LPF 50-160

پمپ استیل 316 بدون موتور

47

224,758,000

3LPF 50-200/11 KW

پمپ استیل 316 بدون موتور

48

257,817,700

3LPF 50-200/15 KW

پمپ استیل 316 بدون موتور

49