درباره الکتروپمپ شناور استیل WINNER ابارا

الکتروپمپ شناور استیل WINNER ابارا جزء پمپ های الکتریکی گریز از مرکز می باشند. الکتروپمپ شناور استیل WINNER ابارا از جنس استیل 304 با پروانه های شناور می باشند. الکتروپمپ شناور استیل WINNER ابارا جهت انتقال آب آشامیدنی از چاه ها ، فشار آب آشامیدنی برای استفاده کشاورزی، خانگی یا صنعتی و بطور کلی آبیاری و انتقال آب توصیه می شود.

اطلاعات فنی الکتروپمپ شناور استیل WINNER ابارا

• مجموع سر از 6.2 تا 370 متر
• ظرفیت از 0.6 تا 21 متر مکعب در ساعت
• حداکثر غوطه وری 60 متر
• حداکثر دمای مایع 40 درجه سانتی گراد
• حداکثر مقدار ماسه 50 ppm
• حداکثر مقدار کلر 500 ppm

مزایای الکتروپمپ شناور استیل WINNER ابارا

الکتروپمپ شناور استیل WINNER ابارا محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار البته برای موتورهای تک فاز و برای 3 فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد. این نوع الکتروپمپ شناور استیل ابارا حداکثر دما 30 الی 35 درجه سانتی گراد را تحمل می کنند. حداکثر ذرات معلق در آب ppm 50 برای الکتروپمپ شناور استیل WINNER ابارا می باشد.

WINNER

4″ Borehole Centrifugal Pumps in AISI 304

برای دانلود کاتالوگ محصول کلیک کنید

جدول پمپ الکتروپمپ شناور استیل WINNER ابارا

مشخصات سیال

نوع مایه

آب تمیز

حداکثر دما (C)

35(Type O)      30(Type W)

حداکثر ذرات معلق (ppm)

50

حداکثر غوطه وری (m)

100

 

ساختار

پروانه

سانتریفوژ بسته

یاتاقان

نوع استوانه ای

فلنچ رانش (In)

1 ¼ (4N1,4N2,4N4)

2(4N7, 4N10,4N15)

جنس

پوسته

استیل 304

پروانه

تکنوپلیمر

شفت

استیل 304

واسطه

استیل 304

دیفیوزر

تکنوپلیمر

جدول موتور الکتروپمپ شناور استیل WINNER ابارا

موتور

مستغرق خنک شونده با آب (type W) و خنک شونده با روغن (type O)

دور موتور (rpm)

2900

درجه محافظت

F

کلاس عایقبندی

58

فرکانس (Hz)

50

خازن

روکار

محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار

برای موتورهای تک فاز در نظرگرفته شده است.

برای موتور های سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.

مایع آببندی

روغن marcol 82  با (type O)

آب پروپیان گلیکول 50% (Type W)

جنس پوسته

استیل 304

طول کابل (m)

تا L=1.75 (2.2 KW)

L=2.5 (3.4 KW)

L=4 (5.5 , 7.5 KW)

نمودار فنی الکتروپمپ شناور استیل WINNER ابارا

جدول فنی الکتروپمپ شناور استیل WINNER ابارا

Q=Capacity

Motor

Pump type

95

75

55

45

35

30

25

20

15

10

0

l/min

5.7

4.5

3.3

2.7

2.1

1.8

1.5

1.2

0.9

0.6

0.0

m/h

HP

kw

H=Total Head

25

38

50

71

101

143

36

54

72

102

144

204

46

68

91

129

182

258

54

80

107

152

214

303

60

89

119

169

238

337

64

95

127

180

254

360

67

100

133

189

266

377

0.5

0.7

1.0

1.5

2.0

3.0

0.37

0.55

0.75

1.10

1.50

2.20

OM 4N1- 12

OM 4N1- 18

OM 4N1- 24

OM 4N1- 34

OM 4N1- 48

OM 4N1- 68

13

19

27

38

53

76

106

26

38

53

75

105

150

210

36

52

72

103

144

206

289

40

57

79

113

158

226

317

42

60

85

121

169

242

338

44

63

89

127

178

254

355

46

66

92

131

183

262

367

49

69

97

139

194

277

388

0.5

0.7

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

0.37

0.55

0.75

1.10

1.50

2.20

3.00

OM 4N2- 7

OM 4N2- 10

OM 4N2- 14

OM 4N2- 20

OM 4N2- 28

OM 4N2- 40

OM 4N2- 56

7

13

16

23

32

49

65

86

16

27

35

51

70

105

140

187

21

37

48

69

96

144

192

256

23

41

52

75

104

157

209

278

25

43

56

80

111

167

223

297

25

44

57

83

114

171

229

305

28

49

63

90

125

188

250

334

0.5

0.7

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

5.5

0.37

0.55

0.75

1.10

1.50

2.20

3.00

4.00

OM 4N4- 4

OM 4N4- 7

OM 4N4- 9

OM 4N4- 13

OM 4N4- 18

OM 4N4- 27

OM 4N4- 36

OM 4N4- 48

جدول فنی

Q=Capacity

Motor

Pump type

350

320

280

240

200

160

130

100

70

50

0

l/min

21.0

19.2

16.8

14.4

12.0

9.6

7.8

6.0

4.2

3.0

0.0

m/h

HP

kw

H=Total Head

8

11

15

23

32

43

56

79

14

21

28

42

60

81

105

147

18

27

36

54

77

104

136

190

21

31

42

62

88

120

156

219

22

33

44

67

94

128

167

233

25

37

50

74

105

143

186

260

0.7

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

5.5

7.5

0.55

0.75

1.10

1.50

2.20

3.00

4.00

5.50

OM 4N7- 4

 OM 4N7- 6

OM 4N7- 8

OM 4N7- 12

OM 4N7- 17

OM 4N7- 23

OM 4N7- 30

OM 4N7- 42

7

10

13

20

28

38

50

69

13

19

25

38

53

72

94

131

17

25

34

51

72

97

127

177

19

29

39

58

82

11

145

203

21

32

43

64

91

123

161

225

23

35

46

70

99

133

174

244

26

39

52

78

111

150

195

273

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

5.5

7.5

10.0

0.75

1.10

1.50

2.20

3.00

4.00

5.50

7.50

OM 4N10- 4

OM 4N10- 6

OM 4N10- 8

OM 4N10- 12

OM 4N10- 17

OM 4N10- 23

OM 4N10- 30

OM 4N10- 42

6

10

14

21

27

38

8

13

19

27

36

50

11

16

24

35

46

65

13

20

29

43

56

78

15

23

34

49

64

91

17

26

39

56

73

103

18

28

41

60

78

110

20

29

44

64

83

118

22

33

50

72

94

133

1.5

2.0

3.0

4.0

5.5

7.5

1.10

1.50

2.20

3.00

4.00

5.50

OM 4N15- 4

OM 4N15- 6

OM 4N15- 9

OM 4N15- 13

OM 4N15- 17

OM 4N15- 24