درباره الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل OM ابارا

الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل OM ابارا جهت استخراج آب تمیز از چاه و افزایش کاربردهای زراعی و صنعتی می باشد. الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل OM ابارا برای چاه های عمیق تا قطر 4 اینچ و بیشتر بسیار مناسب می باشد در صورتی که الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل IDROGO ابارا برای چاه های نیمه عمیق مناسب است.

ویژگی های الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل OM ابارا

الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل OM ابارا دارای محافظ حرارتی برای موتورهای تک فاز می باشند. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می شود. جنس پوسته الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل OM ابارا از استیل 304 می باشد.

برای دانلود کاتالوگ محصول کلیک کنید

برای مشاهده لیست قیمت محصول کلیک کنید

جدول پمپ الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل OM ابارا


مشخصات سیال

نوع مایع

آب تمیز

حداکثر دما   (C)

35 (Type O)  30 (Type W)

حداکثر ذرات معلق (PPM)

50


حداکثر غوطه وری (M)

100


ساختار

پروانه

سانتریفیوژ بسته

یاتاقان

نوع استوانه ای

 

فلنج رانش (In)

1 ¼ (4N1,4N2, 4N2)

2 (4N7,4N10,4N15)


جنس

پوسته

استیل 304

پروانه

تکنوپلیمر

شفت

استیل 304

واسطه

استیل 304

دیفیوزر

تکنوپلیمر

جدول موتور الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل OM ابارا


موتور

مستغرق خنک شونده با آب (Type W) و خنک شونده با روغن (Type O)


دور موتور

 2900


درجه محافظت

F


کلاس عایقبندی

58


فرکانس

50


خازن

روکار


محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار

برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.


مایع آببندی

روغن 82 Marcol (Type O)

آب پروپین گلیکول %50 (Type W)


جنس پوسته

استیل 304


طول کابل

تا L = 1.75 (2.2 KW)

L = 2.5 (3 , 4 KW)

L = 4 (5.5 , 7.5 KW)

 

جدول های فنی الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل OM ابارا


MODEL


P


Q=Flow rate

 

 


[HP]


[KW]


l/min


0


10


15


20


25


30


35


45


55


75


95


m/h


0


0.6


0.9


1.2


1.5


1.8


2.1


2.7


3.3


4.5


5.7


H= Head

 

 

OM 4N1- 12

0.37

0.5

 

67

64

60

54

46

36

25

OM 4N1- 18

0355

0.7

 

10

95

89

80

68

54

38

OM 4N1- 24

0375

1.0

 

133

127

119

107

91

72

50

OM 4N1- 34

1.10

1.5

 

189

180

169

152

129

102

71

OM 4N1- 48

1.50

2.0

 

266

254

238

214

182

144

101

OM 4N1- 68

2.20

3.0

 

377

360

337

303

258

204

143

OM 4N2- 7

0.37

0.5

 

49

46

44

42

40

36

26

13

OM 4N2- 10

0.55

0.7

 

69

66

63

60

57

52

38

19

OM 4N2- 14

0.75

1.0

 

97

92

89

85

79

72

53

27

OM 4N2- 20

1.10

1.5

 

139

131

127

121

113

103

75

38

OM 4N2- 28

1.50

2.0

 

194

183

178

169

158

144

105

53

OM 4N2- 40

2.20

3.0

 

277

262

254

242

226

206

150

76

OM 4N2- 56

3.00

4.0

 

388

367

355

338

317

289

210

106

OM 4N4- 4

0.37

0.5

 

28

25

25

23

21

16

7

OM 4N4- 7

0.55

0.7

 

49

44

43

41

37

27

13

OM 4N4- 9

0.75

1.0

 

63

57

56

52

48

35

16

OM 4N4- 13

1.10

1.5

 

90

83

80

75

69

51

23

OM 4N4- 18

1.50

2.0

 

125

114

111

104

96

70

32

OM 4N4- 27

2.20

3.0

 

188

171

167

157

144

105

49

OM 4N4- 36

3.00

4.0

 

250

229

223

209

192

140

65

OM 4N4- 48

4.00

5.5

 

334

305

297

278

256

187

86


MODEL


P


Q=Flow rate

 

 


[HP]


[KW]


l/min


0


50


70


100


130


160


200


240


280


320


350


m/h


0


3.0


4.2


6.0


7.8


9.6


12.0


14.4


16.8


19.2


21.0


H= Head

 

 

OM 4N7- 4

0.55

0.7

 

25

22

21

18

14

8

OM 4N7- 6

0.75

1.0

 

37

33

31

27

21

11

OM 4N7- 8

1.10

1.5

 

50

44

42

36

28

15

OM 4N7- 12

1.50

2.0

 

74

67

62

54

43

23

OM 4N7- 17

2.20

3.0

 

105

94

88

77

60

32

OM 4N7- 23

3.00

4.0

 

143

128

120

104

81

43

OM 4N7- 30

4.00

5.5

 

186

167

156

136

105

56

OM 4N7- 42

5.50

7.5

 

260

233

219

190

147

79

OM 4N10-  4

075

1.0

 

26

 

23

21

19

17

13

7

OM 4N10- 6

1.10

1.5

 

39

 

35

32

29

25

19

10

OM 4N10- 8

1.50

2.0

 

52

 

46

43

39

34

25

13

OM 4N10- 12

2.20

3.0

 

78

 

70

64

58

51

38

20

OM 4N10- 17

3.00

4.0

 

111

 

99

91

82

72

53

28

OM 4N10- 23

4.00

2.2

 

150

 

133

123

111

97

72

38

OM 4N10- 30

5.50

7.5

 

195

 

174

161

145

127

94

50

OM 4N10- 42

7.50

10.0

 

273

 

244

225

203

177

131

69

OM 4N15- 4

1.10

1.5

 

22

 

 

20

18

17

15

13

11

8

6

OM 4N15- 6

1.50

2.0

 

33

 

 

29

28

26

23

20

16

13

10

OM 4N15- 9

2.20

3.0

 

50

 

 

44

41

39

34

29

24

19

14

OM 4N15- 13

3.00

4.0

 

72

 

 

64

60

56

49

43

35

27

21

OM 4N15- 17

4.00

5.5

 

94

 

 

83

78

73

64

56

46

36

27

OM 4N15- 24

5.50

7.5

 

133

 

 

118

110

103

91

78

65

50

38